Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Reparasjon av en vaskemaskin i Landåslien er bestilt.

  Publisert 18. nov. 2019

  Vi beklager de ulempene driftsstansen medfører. styret

 • Utvidelse av parkeringsplassen og etablering av el-ladestasjoner for bil.

  Publisert 17. nov. 2019

  Planlagt ferdigstillelse av arbeidene er satt til den 13. desember. styret

 • Driftsstand heis Strimmelen 4

  Publisert 17. nov. 2019

  Driftsstans på heis i Strimmelen 4, skyldes svikt i en hovedkomponent. Vi tar sikte på at utbedring skjer i morgen den 18.11.2019. Vi beklager de ulempene dette medfører. styret

 • Melding om feil/mangler og vaktmestertjenester i Strimmelen borettslag

  Publisert 12. nov. 2019

  Primært meldes feil og mangler via Lettstyrt, https://strimmelen.lettstyrt.no/contact_board Dersom dette ikke er mulig kan melding sendes / leses inn på tlf 415 48 839. Akutte saker kan meldes på vakttelefonen, tlf 454 22 534.

 • Ved manglende henting av avfall ta kontakt med BIR og meld saken der.

  Publisert 14. nov. 2019

  Slik melding kan gis via: BIR sitt kundesenter for husholdningskunder på Tlf: 55 27 77 00 eller BIR sin e-post: bir@bir.no

 • Velkommen til lysfest på Strimmelen, 1. søndag i advent

  Publisert 07. nov. 2019

  Tradisjonen tro samles vi til lysfest i Strimmelen borettslag, søndag den 1. desember kl 17 i Landåslien. Se vedlegg. Vel møtt! styret

 • Parkering i øvre del av Strimmelen.

  Publisert 29. okt. 2019

  Styret ber om at dobbeltparkering på utleide plasser opphører. Videre ber vi om at det ikke parkeres på uoppmerkede plasser på lagets eiendom. Dette for å gi nødvendig tilgang til utrykkningskjøretøy, bossbiler og biler som leverer vinduer, med mer, i B-blokken (Strimmelen 24 - 46).

 • Driftsstans ventilasjon Strimmelen 20.

  Publisert 15. okt. 2019

  Det er avdekket mekanisk feil på viften som betjener ventilasjonsstammen mot nord. Styret arbeider med å få avklart om viften kan repareres eller om det må anskaffes ny vifte. Det vil ta noe tid før saken er løst. Vi beklager de ulempene dette medfører. styret

 • Strimmelen 20. Vannavstengning på forsyningsledning til bygget den 29. oktober, ca kl 13.

  Publisert 29. okt. 2019

  Vannavstengning ifm lekkasjekontroll. Arbeidene utføres av Bergen kommune. Slik melding mottatt fra kommunen: Til STRIMMELEN BORETTSLAG Dette er en melding fra Bergen kommune vaktsentral: Melding fra Bergen kommune: Arbeid på hovedvannledningen i området Strimmelen gjør at vannet til deres eiendom blir stengt onsdag 30. oktober fra klokken 13:00 og utover dagen. Tapp derfor opp rent forbruksvann på forhånd. Når vannet er tilbake, skyll ut med kaldt vann, fortrinnsvis på laveste punkt i huset. Rengjør siler om nødvendig. For oppdatert informasjon, se http://bergen.kommune.no/vaktsentralen Mvh kommunens vaktsentral Meldingen gjelder for adresse: Strimmelen 18 og 20 Bergen

 • Brudd i vannforsyningen skyldes forhold på kommunalt nett.

  Publisert 06. nov. 2019

  Vannforsyning vil være i normal drift igjen innen kort tid. Når vannet er tilbake, skyll ut med kaldt vann, fortrinnsvis på laveste punkt i huset. Rengjør siler om nødvendig. styret