Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Generalforsamling 2021

  Publisert 06. mar. 2021

  Tid: 19:00 - 21:00, Strimmelen 18

  Vel møtt!

 • Nye Heiser i høyblokkene

  Publisert 01. feb. 2021

  I nr. 4 vil arbeidet starte 19. april og være forventet ferdig 6. juli.

  I nr. 8 og 20 vil arbeidet starte uke 31 ( rundt 2.aug) og være forventet ferdig uke 41

  I anleggsperioden vil heisen være ute av drift.

  mvh

  styret

 • Briller trolig mistet i området Strimmelen.

  Publisert 05. mar. 2021

  Om du finner et grønt etui med briller er det fint om du melder dette til styret. Ved funn, ring gjerne 90689862.

  Mvh

  styret

 • Åpent styrekontor.

  Publisert 26. feb. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00

  Vel møtt.

  Beste hilsen

  styret

 • Samsung mobiltelefon trolig mistet ved B-blokken (svart og uten deksel).

  Publisert 25. feb. 2021

  Om noen finner en Samsung mobiltelefon ber vi om at du ringer 90 68 98 68 62. Telefonen ble trolig mistet i går ved B-blokken.

  Mvh

  styret

 • Vedlikehold av gavl på sørsiden av B-blokken

  Publisert 17. feb. 2021

  Sårheim er igang med å skifte vinduer og reparere veggen mot sør.

 • MISTET! Strikkejakke.

  Publisert 18. feb. 2021

  Om du har funnet en grønn strikkejakke her på Strimmelen , er det fint om du ringer oss på tlf 90 68 98 62.

  Mvh

  styret

 • Åpent styrekontor

  Publisert 01. feb. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Styret er å treffe i fellesareal ved styrekontoret.

  Husk å ta nødvendige forhåndsregler ifm pågående pandemi.

  Vel møtt.

  Mvh

  styret

 • Gravearbeid ved Strimmelen 8.

  Publisert 31. jan. 2021

  Det vil snart starte opp arbeider med fremgraving av avløpskum utenfor Strimmelen 8.

  Saken er at det er kommet stein/fremmedlegemer inn i ledningsnettet og dette må fjernes. For å få dette ut må kumlokk graves frem. Når fremmedlegemer er fjernet vil det bli foretatt en ny vurdering om det er ytterligere tiltak som må utføres for å sikre stabil drift av ledningsnettet.

  Sak håndteres som forsikringssak og det er Recover som har ansvar for utførelsen.

 • Innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamling 2021.

  Publisert 26. jan. 2021

  Frist for innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen er satt til 15. februar.  Forslag til vedtak med begrunnelse sendes styret per Lettstyrt, e-post (styret@strimmelen.no) eller leveres i postkassen ved styrekontoret i Strimmelen 18. Se vedlegg.

  Selve generalforsamlingen avvikles den 17. mars 2021.

  Mvh

  styret