Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Åpent styrekontor.

  Publisert 18. sep. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Velkommen!

  Mvh

  styret

 • Grøntgruppen - har du glemt å melde din interesse?

  Publisert 17. aug. 2021

  Ta kontakt med styret om du har lyst å delta i grøntgruppen og ikke har meldt dette tidligere.

  Grøntgruppen skal fokusere på det man selv ønsker å bidra med. Her blir blir det anledning til å komme med innspill til hva som kan gjøres og få høre hva andre tenker vi sammen kan gjøre for at Strimmelen skal bli et enda kjekkere sted å bo.

  Velkommen!

 • Redusert kapasitet på container for papir/papp ved Strimmelen 20 og økt kapasitet på container ved nr 8.

  Publisert 13. aug. 2021

  Ved manglende kapasitet på container for retur av papir/papp ved Strimmelen 20 kan container ved nr 8 og 4 benyttes.

 • Midlertidig endring av plassering av returpunkt for plast.

  Publisert 13. aug. 2021

  Returpunkt flyttet fra nr 20 til nr 4. Dette for å frigjøre tilstrekkelig areal til riggplass ifm utskiftning av heiser.

 • Oppdatert melding fra Telia 12.08.21. Feil utbedret.

  Publisert 11. aug. 2021

  Hilsen Telia

 • Returpunkt for papir ved nr 8 er flyttet.

  Publisert 16. jul. 2021

  Containere er plassert ved returavfalls-container.

  Dersom container er full ved deres blokk kan de øvrige papircontainerne i laget benyttes.

  Mvh

  styret

 • Åpent kontort

  Publisert 24. jun. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Vel møtt!

 • Nøkkel mistet!

  Publisert 15. jun. 2021

  Ta kontakt med styret på tlf 90 68 98 62, dersom du har funnet en nøkkel.

 • Bilnøkler funnet i Landåslien/Strimmelen

  Publisert 09. jun. 2021

  Det er funnet et sett med bilnøkler i Strimmelen/Landåslien. Ta kontakt med Kristin Sand Bakken om du har mistet bilnøkler og tror det kan være dine. Enten via lettstyrt eller tlf. +47 988 666 58. Bilmerke og evt. andre kjennetegn må oppgis.

 • Sentralvarmeanlegget vil ha kontinuerlig drift gjennom sommersesongen i år.

  Publisert 02. jun. 2021

  Styret har vedtatt at anlegget ikke stenge ned i år.

  Fint om varmen blir justert ned dersom det ikke er behov for oppvarming.

  Det er ikke registrert feil/mangler som medfører behov for nedstengning ifm reparasjon.

  Dersom det registreres feil tilknyttet radiatoren ber vi om at styret kontaktes slik at forhold kan utbedres.

  Ellers håper vi har det blir minimalt behov for bruk av varmekilde i sommer :-)

  Sommerhilsen fra

  styret