Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Heis i nr 8 og 20 er i drift.

  Publisert 23. okt. 2021

  Det vil bli noen planlagte og varslede driftstopp til uken ifm ferdigstillelse av arbeidet.

  Mvh

  styret

 • Åpent styrekontor.

  Publisert 18. sep. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Velkommen!

  Mvh styret

 • Idriftsettelse av nye heiser i Strimmelen 8 og 20.

  Publisert 11. okt. 2021

  Styret har i dag fått bekreftet på at de nye heisene overleveres og settes i permanent drift

  fredag den 22.10.

  Heisene vil bli satt i drift fortløpende etter overlevering ca. kl 14.

  Mvh

  styret

 • Fremdriftsrapport for arbeidene med utskiftning heis i høyblokkene.

  Publisert 06. okt. 2021

  Arbeidene i Strimmelen 8 og 20 er i rute og ferdigstilles som avtalt i løpet av uke 42.

  Heis i Strimmelen 4 er ferdigstilt og i normal drift.

  Mvh

  styret

 • Grøntgruppen - har du glemt å melde din interesse?

  Publisert 17. aug. 2021

  Ta kontakt med styret om du har lyst å delta i grøntgruppen og ikke har meldt dette tidligere.

  Grøntgruppen skal fokusere på det man selv ønsker å bidra med. Her blir blir det anledning til å komme med innspill til hva som kan gjøres og få høre hva andre tenker vi sammen kan gjøre for at Strimmelen skal bli et enda kjekkere sted å bo.

  Velkommen!

 • Redusert kapasitet på container for papir/papp ved Strimmelen 20 og økt kapasitet på container ved nr 8.

  Publisert 13. aug. 2021

  Ved manglende kapasitet på container for retur av papir/papp ved Strimmelen 20 kan container ved nr 8 og 4 benyttes.

 • Midlertidig endring av plassering av returpunkt for plast.

  Publisert 13. aug. 2021

  Returpunkt flyttet fra nr 20 til nr 4. Dette for å frigjøre tilstrekkelig areal til riggplass ifm utskiftning av heiser.

 • Oppdatert melding fra Telia 12.08.21. Feil utbedret.

  Publisert 11. aug. 2021

  Hilsen Telia

 • Returpunkt for papir ved nr 8 er flyttet.

  Publisert 16. jul. 2021

  Containere er plassert ved returavfalls-container.

  Dersom container er full ved deres blokk kan de øvrige papircontainerne i laget benyttes.

  Mvh

  styret

 • Åpent kontort

  Publisert 24. jun. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Vel møtt!