Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Fremdrift på arbeidene med ferdigstillelse av beslag i C/G-husene, Strimmelen 3 - 31.

  Publisert 25. jun. 2019

  Arbeidene planlegges ferdigstilt med unntak av mellomhusene i løpet av uke 27, med forbehold om at ikke noe uforutsatt skjer.

  Mellomhusene tas direkte i etterkant. Blikkenslager antar at han ikke må ha atkomst via leilighetene til altan i mellomhusene. Dersom han trenger dette vil det bli meldt spesielt til den enkelte andelseier.
 • Sentralvarmeanlegget stenges 21. juni - 20. august.

  Publisert 20. jun. 2019

  Ref tidligere infoskriv distribuert per ordinær post.
 • Driftsstans på heis i Strimmelen 4.

  Publisert 18. jun. 2019

  Vi har dessverre driftsstans på heis i Strimmelen 4. Servicepersonell er tilkalt.

  Styret
 • Fasadevask.

  Publisert 12. jun. 2019

  Styret har fattet vedtak om at fasadevask ikke utføres i år pga arbeidene med utskiftning av vindu og altandører i C/G-husene og lavblokkene og at arbeidene dermed ikke kan utføres på mer enn høyblokkene i år. Dersom vi skal ta vask av høyblokkene alene vil dette medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til å utføre alt arbeid under ett.

  styret
 • Protokoll fra generalforsamling 2019.

  Publisert 12. jun. 2019

  Se vedlegg.
 • Styret minner om at det er krav om søknad i forkan av eventuell bruksoverlatelse av andel.

  Publisert 12. jun. 2019

  Generell informasjon om bruksoverlatelse og skjema for søknad ligger på hjemmesiden bob.no og på Strimmelen sin side på Lettstyrt.

  Søknad sendes styret via Lettstyrt, e-post til adresse styret@strimmelen.no eller som ordinær post i postkassen ved strimmeln 18 (Strimmelen borettslag, Strimmelen 18, 5097 Bergen).

  styret
 • Informasjon vedrørende sentralvarmeanlegget

  Publisert 12. jun. 2019

  Sentralvarmeanlegget vil bli koblet ut i morgen (torsdag 13.06.19) fra klokken 0800 - 16.00 grunnet reparasjon/utbedringsarbeid.

  Hilsen Styret
 • Kontaktinfo til hjelpemiddelsentralen ved driftsstans av heis.

  Publisert 12. jun. 2019

  NAV ved Hjelpemiddelsentralen kan kontakt på tlf 40 70 28 12 med telefontider: 1000-1400 mandag - fredag, dersom det er driftsstans på heis.

  styret
 • Innhenting av felles tilbud på solavskjerming i C/G-husene (Strimmelen 3 - 31).

  Publisert 11. jun. 2019

  Styret innhenter felles tilbud på levering og montering av utvendig solavskjerming samt forslag til innvendig avskjerming, som andelseierne vil kunne benytte seg av.

  For å sikre at utvendige beslag og tetting ikke blir skadet tillates det ikke at beboerne selv monterer noe på fasaden. Dette gjelder for alle byggene i laget.

  styret
 • Styrekontoret holdes stengt den 7. august.

  Publisert 11. jun. 2019

  Dette pga ferieavvikling i styret.