Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Informasjonsmøte om planlagte arbeider med utskiftning av vindu og dører i A-blokken, Landåslien 15 - 31. Gjelder andelene H01xx - H03xx

  Publisert 06. sep. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00
  Viser til tidligere utsendte informasjonsskriv og inviterer med dette til varslet informasjonsmøte.

  Utførende firma Harald Sårhein AS, vil være tilstede å besvar spørsmål fra beboerene.
  Borettslagets representant i prosjektet er Kari H Askeland. Kari vil også være tilstede i møtet.

  Vel møtt.

  styret

 • Åpent styrekontor

  Publisert 06. sep. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18
  Vel møtt!

  styret
 • Kontainer ved B- blokken, Strimmelen 24 - 46

  Publisert 05. sep. 2019

  Det vil bli plassert ut kontainer på gressarealet mot gangveg ifm pågående arbeid med utskiftning av vindu og altandører i A- og B-blokken.

  styret
 • På mandag den 16. september, starter arbeidene med utvidelse av parkeringsplass og etablering av ladepunkt for el-bil

  Publisert 05. sep. 2019

  Oppstart av arbeidene er 16. september. Det er ikke avklart når tid garasjene vil bli sperret.

  Biler på parkeringsplassen må flyttes før mandag den 16, klokken 07.00.
  Avtalte tidspunkt for flytting av biler fra garasjer mellom Strimmelen 8 og 20, vil bli varslet særskilt når dette er avklart.

  Dersom du planlegger å være bortreist fra og med den 16. september, må du ta kontakt med styret for avklaring om garasjen kan bli stengt i perioden du er bortreist.

  Deler av offentlig veg langs parkeringsplassen vil bli avsperret ifm arbeidene for å sikre atkomst til byggeplassen. Entreprenør setter opp sperring når tillatelse er gitt fra kommunen som eier av veien.

  styret
 • Utskiftning av vindu og altandør mot vest i A-blokken, Landåslen 15 - 31

  Publisert 31. aug. 2019

  Entreprenør starter som avtalt opp arbeidene i uke 38. Se vedlagte fremdriftsplan. Infoskriv levert i postkassen til de enkelte berørte andelseiere.

  styret
 • Vasketidene i fellesvaskeri må holdes.

  Publisert 29. aug. 2019

  Styret har fått melding om at det til tider er flere som ikke overholder vasketiden som er bestilt. I tillegg er det flere som velger å ikke hente tøyet etter vask. Dette medfører at naboene blir unødvendig belastet og ikke får tilgang til maskinene som planlagt.

  Styret ber om at alle overholder reglene for bruk av felles vaskeri.
 • Mating av fugler er ikke tillatt fra terrasse.

  Publisert 21. aug. 2019

  Mating av fugler er ikke tillatt fra terrasse da dette medfører ulemper for naboer og økt fare for skadedyr på området.

  styret
 • Parkering forran container ved Strimmelen 8, må ikke skje da det hindrer tilkomst til enheten.

  Publisert 08. aug. 2019

  Entreprenør blir hindret i utførelsen av arbeidene i laget når tilkomst blir hindret og dette vil kunne medføre ekstrakostander for laget i tillegg til at det er ugreit for arbeidsfolkene.
 • BKK Varme har oppdaget en feil på fjernvarmenettet som krever graving i Strimmelen borettslag.

  Publisert 08. aug. 2019

  Hei
  BKK Varme har oppdaget en feil på fjernvarmenettet som krever graving i Strimmelen borettslag, nærmere bestemt bak B-blokken (Strimmelen 24 - 46). Se vedlagte bilde.
  Forsyningen av fjernvarme vil være upåvirket under reparasjon.

  Arbeidene planlegges utført fra og med fk mandag, den 12. august.
 • Arbeider i vaskeriet i B-blokken, Strimmelen 34.

  Publisert 06. aug. 2019

  Montering av snorer utføres mandag ettermiddag. El-anlegget ferdigstilles fk onsdag.
  styret