Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Vaktmestertjeneste september 2019

  Publisert 31. jul. 2019

  Borettslaget har nå tilgang til vaktmestertjenester innenfor følgende tidsrom:
  mandag og onsdag kl 07.00 - 15.00
  fredag kl 07.00 - 11.00

  Akutte saker utenom dette kan meldes til styrets vakttelefon,
  tlf nr 454 22 534.

  styret
 • Informasjon til andelseierne og beboerne i Strimmelen borettslag.

  Publisert 20. jul. 2019

  Se vedlagte informasjonsskriv. Informasjon deles også ut i postkassene i løpet av kommende uke.

  God sommer!
  Med vennlig hilsen styret
 • Åpent styrekontor

  Publisert 18. jul. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18
  Vel møtt!
 • Maling av garasjeporter.

  Publisert 11. jul. 2019

  Arbeidene med maling av garasjeportene starter opp i dag. Det vil bli hengt opp informasjon på portene det arbeides på.

  styret
 • Fremdrift på arbeidene med ferdigstillelse av beslag i C/G-husene, Strimmelen 3 - 31.

  Publisert 25. jun. 2019

  Arbeidene planlegges ferdigstilt med unntak av mellomhusene i løpet av uke 27, med forbehold om at ikke noe uforutsatt skjer.

  Mellomhusene tas direkte i etterkant. Blikkenslager antar at han ikke må ha atkomst via leilighetene til altan i mellomhusene. Dersom han trenger dette vil det bli meldt spesielt til den enkelte andelseier.
 • Sentralvarmeanlegget stenges 21. juni - 20. august.

  Publisert 20. jun. 2019

  Ref tidligere infoskriv distribuert per ordinær post.
 • Driftsstans på heis i Strimmelen 4.

  Publisert 18. jun. 2019

  Vi har dessverre driftsstans på heis i Strimmelen 4. Servicepersonell er tilkalt.

  Styret
 • Fasadevask.

  Publisert 12. jun. 2019

  Styret har fattet vedtak om at fasadevask ikke utføres i år pga arbeidene med utskiftning av vindu og altandører i C/G-husene og lavblokkene og at arbeidene dermed ikke kan utføres på mer enn høyblokkene i år. Dersom vi skal ta vask av høyblokkene alene vil dette medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til å utføre alt arbeid under ett.

  styret
 • Protokoll fra generalforsamling 2019.

  Publisert 12. jun. 2019

  Se vedlegg.
 • Styret minner om at det er krav om søknad i forkan av eventuell bruksoverlatelse av andel.

  Publisert 12. jun. 2019

  Generell informasjon om bruksoverlatelse og skjema for søknad ligger på hjemmesiden bob.no og på Strimmelen sin side på Lettstyrt.

  Søknad sendes styret via Lettstyrt, e-post til adresse styret@strimmelen.no eller som ordinær post i postkassen ved strimmeln 18 (Strimmelen borettslag, Strimmelen 18, 5097 Bergen).

  styret