Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Åpent styrekontor første onsdag hver måned, kl.18.00-19.00

  Publisert 01. mai. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18
  Alle er velkomne til en prat med styret.
 • Vårdugnad i Strimmelen Borettslag

  Publisert 28. apr. 2019

  Strimmelen 8 avholder sin årlige vårdugnad den 29. april.
  B-blokken, C-G husene, Strimmelen 20 og Strimmelen 4 har alle valgt å ha felles dugnadsdager den 6, 7 og 8 mai. Disse maidagene vil dugnaden starte fra klokken 17.00 og vare utover kveldene. Miljøutvalg i Landåslien har ikke meldt inn dugnadsdager.

  I forbindelse med vårdugnaden så er det leid inn kontainere som vil bli utplassert i borettslaget hvor man kan kaste søppel og lignende. Videre blir det kjøpt inn plantejord, bark, søppelsekker og satt ut hageredskap som man kan benytte fritt. Hanna og Sigve fra styret vil være tilgjengelige på dugnadsdagene 6 – 8. mai, disse dagene vil nødvendig utstyr bli utplassert utenfor Strimmelen 18 (styrekontoret/selskapslokalet).

  I fjor var de felles dugnadsdagene en stor suksess hvor mange ivrige beboere gjorde en viktig og god innsats for borettslaget. Det ble også en hyggelig kaffestund med vafler hver dag. Vi håper at så mange som mulig prioriterer dugnaden i år slik at vi får gjort det fint rundt oss. Dette er spesielt viktig nå som vi er inne i en periode med redusert vaktmesterkapasitet.

  Ellers er det fritt frem for å gjøre forskjellig dugnadsarbeid utenom disse avsatte dagene. Dugnadsskjema for å registrere arbeidet og motta utbetaling for dette kan fås på åpent styrekontor. Skjemaer vil også bli lagt ut ved Strimmelen 18 den 6.-8. mai.

  Vel møtt, dette blir kjekt!

  På vegne av styret, Hanna
 • Vindusutskiftning C-G husene

  Publisert 23. apr. 2019

  Det skal heises vinduer opp på altanene i hus nr 21-13. Arbeidet blir utført torsdag 25.04, samt fredag 26.04 om arbeidet ikke blir ferdig torsdag.

  Det gjøres oppmerksom på at veien opp gjennom borettslaget kan bli stengt i kortere tid i heiseperioden.

  Mvh Styret
 • BUSKER OG KRATT FORAN CG-HUS, vest

  Publisert 06. mar. 2019

  Strimmelen 3-31
  Dugnadsarbeid med buskrydding foran CG-hus utsettes en stund siden vakrmester er sluttet og diverse oppgaver må omprioriteres. Det legges ut oppdatert informasjon så snart som mulig om ny dugnadsperiode foran CG-hus vest.
 • FASADEREHAB VEST, DØR OG VINDUSSKIFTE CG-HUS, 2019

  Publisert 20. feb. 2019

  Tid: 07:00 - 15:00, CG-hus
  OPPDATERT INFORMASJON 05.04.2019
  HEISING TIRSDAG 09. APRIL FRA KL 07.30
  Varsel om heising av vinduer og sperret område - gjelder til 31.05.2019.
  Ref. vedlagt bilde vil det frem til utgangen av mai pågå heising med jevne mellomrom.

  Neste dag for heising er TIRSDAG 09. april. fra kl. 07.30 og utover dagen.

  Det antas at det starter med nedheising fra 27 fra kl. 07.30, deretter oppheising til nr. 23

  Heising generelt pågår slik at man heiser ned gamle vinduer fra det ene huset som er ferdig og samtidig laster opp de nye vinduer til neste "byggetrinn".
  Det er en utfordring med passering nedover bakken så blomsterkassene blir mest sannsynlig flyttet slik at biler kan passere mens heisekranen er i området.
  FØLG MED og respekter sperringer/ omkjøringer.

  (husk også tidligere informasjon under, det er mye som er aktuelt hele tiden)


  OPPDATERT INFORMASJON 29.03.2019
  Varsel om heising av vinduer og sperret område - gjelder til 31.05.2019.
  Ref. vedlagt bilde vil det på mandag 1.4.2019 pågå heising av vinduer til Strimmelen 27.
  Sperret område er reservert for kranebil med en lengde på ca. 12.5 meter. I tillegg kommer også støttebein som krever plass.
  Heising vil pågå med jevne mellomrom nedover husrekkene i hele byggeperioden så alle beboere må respektere sperringen selv om det tilsynelatende ikke pågår arbeid.

  (husk også tidligere informasjon under)

  OPPDATERT INFORMASJON 25.03.2019 -
  Skjema for fullmakt til innlåsing er lastet opp.
  (husk også tidligere informasjon under)

  OPPDATERT INFORMASJON 15.03.2019 - (husk også tidligere informasjon under)
  På mandag 18. mars starter byggearbeidet i nr. 31. I tillegg vil elektriker demontere noen utelamper fra ca. kl. 07.00 på mandag (de er varslet spesielt).

  En leilighet i nr. 31 er valgt ut som "pilot" og får en del fokus mht. detaljer som må avklares før arbeidet går videre i nr. 31 og deretter går det "nedover bakken".
  Alle beboere i nr. 31 må belage seg på "pilot-fase" og at det i starten tar litt tid med diskusjoner rundt detaljer og en del ekstra besøk den første perioden.

  KONTAKT/ SPØRSMÅL
  Ved spørsmål om prosjektet skal beboerne henvende seg til styret via Lettstyrt og ikke gå inn i diskusjoner med den enkelte arbeider. Det er ikke anledning til å få utført private bestillinger/ arbeid. Dette må i så fall gå via styret/ Lettstyrt som en forespørsel vi kan formidle så lenge det ikke går ut over fremdriften.

  Kontaktinformasjon til entreprenørens representant (Arild) er kun for å avtale detaljer rundt tilkomst til leiligheten og skal i utgangspunktet ikke brukes til spørsmål om prosjektet.

  PRAKTISK INFORMASJON
  Det er ikke tillatt å benytte seg av entreprenørens kontainere.

  Fortrinnsvis vil arbeidet alltid starte i 2. etg. i alle hus, deretter 1. etg. Det kan arbeides på flere leiligheter samtidig, oppleves som trangt, bråkete og kaotisk for beboerne. Vi beklager dette på forhånd og håper at alle er innstil på en god dugnad i tålmodighet og positiv innstilling.

  Ta hensyn til arbeiderne og pass på at dere unngår farlige situasjoner for dere selv og arbeiderne. Alle må holde fellesarealene fri for private eiendeler.

  Tømrer trenger 1-3 dager avhengig av antall vinduer som skal skiftes. Ingen leiligheter vil stå uten vinduer/ dør over natten, men det kan gjenstå detaljer over flere dager.
  Når tømrer er ferdig vil det gå en periode (flere dager) med stillstand til blikkenslager har målt opp og produsert beslag ("lister" o.l.).
  Blikkenslager samler opp arbeid slik at de kan jobbe hele dager med flere leiligheter/ hus så vær oppmerksom på at arbeidet ikke er ferdig før dere har fått en konkret beskjed om det.
  Blikkeslager kommer fra "Beslag og Balkonger (www.altaner.no). De er underlagt tømrer (underentreprenør)

  BLOMSTERBRETT/ LISTER/ SPESIELLE LØSNINGER
  Prosjektet er priset ut i fra en standard leilighet og alle får samme standard (hvitmalt treverk innvendig). Det er lagt opp til å erstatte/ tilpasse noen blomsterbrett og det leveres enkle glatte hvite lister. Eventuelt annet listverk er kun mulig å montere mot et tillegg som den enkelte beboer må betale selv. Det må varsles snarest til styret om det er behov for annet listverk enn standard.

  Spesielle private/ spesialbygget innredninger rundt vinduene som medfører ekstrakostnader vil bli fakturert den enkelte andelseier. Dette må diskuteres med beboer i hvert enkelt tilfelle og det er dermed ingen fare for at det kommer ekstra faktura uten at det er avtalt med beboer på forhånd.
  Blomsterbrett må noen steder skråskjæres ved altandøren. Blomsterbrettet leveres hvitmalt, mens skråkanten tilpasses ved montering; skråkant sages til, pusses lett og males mett ett strøk hvit grunning.
  Dette innebærer at beboer selv må male kanten senere om det er ønsket flere strøk.

  FREMDRIFTSPLAN
  Foreløpig fremdriftsplan er lastet opp på denne siden. Planen er veiledende og revideres ved behov, men det antas at den skal dekke hele byggeperioden uten store avvik.
  Den enkelte leilighet får et varsel på døren eller i postkassen et par dager før oppstart (se vedlegg med eksempel). Dere må også være oppmerksom på flere varsler ref. informasjon om tømrer- og blikkenslagerarbeid.
  Aller sist i prosjektet vil elektriker ta en oppsamling for å remontere de utelampene borettslaget har ansvar for. Foreløpig er 8 leiligheter varslet spesielt om utelamper som må demonteres. Dere må regne med å være uten utelys på altanen til alt byggearbeidet er ferdig (ca. ut mai måned)

  TILKOMST
  På den angitte datoen er andelseier forpliktet til å gi tilgang ved enten å være hjemme eller gi fullmakt til innlåsing. Fullmakt MÅ sendes SKRIFTLIG i god tid til styret via lapp i styrepostkassen eller via melding (kontakstskjema på Lettstyrt eller e-post).
  Selve fullmakten kan være en enkel setning:
  "Vi tillater innlåsing ifbm. arbeid i vår leilighet mars-mai 2019" + navn og andelsnummer

  Innlåsing skjer kun i arbeidstiden og til varslede tider.

  Det er ikke anledning til å bytte tider som varsles eller hindre tilkomst for å få utført arbeidet. Har dere ikke anledning til å være hjemme må dere skaffe en representant som kan låse opp eller levere fullmakt som nevnt over.
  Entreprenøren er vant til å arbeide i borettslag og har fått utlevert nøkkel til å innlåsing KUN der fullmakt er ordnet og det er avtalt innlåsing.

  Entreprenøren forutsetter tilkomst til avtalt tid og vil fakturere borettslaget for ventetid hvis de ikke får tilkomst. Vi håper at det ikke blir noen problemer, men i så fall blir merkostnaden viderefakturert den enkelte beboer som hindrer fremdriften.

  GENERELT
  Varselet over inneholder formaninger som kan virke strenge og negative. Av erfaring er det praktisk å minne beboerne på noen "kjøreregler" før byggearbeidet starter og på den måten få fjernet en del usikkerhet rundt praktisk gjennomføring, spørsmål om erstatning o.l..
  Send spørsmål til styret om noe fremdeles er uklart.
  Informasjonen legges ut på oppslagstavlen i den hensikt at beboere i blokk A og B kan forberede seg på "spillereglene" den dagen disse blokkene står for tur. Spesielle varsler for CG-husene går direkte til beboerne etter behov.
  Lettstyrt/ oppslagstavle samt SMS og e-post er varslingskanalen så følg med.

  Får dere ikke e-poster og/ eller SMS fra Lettstyrt må dere ta kontakt slik at vi kan registrere riktig kontaktinformasjon. Det er dessverre ikke mulig å påberope seg manglende informasjon hvis vi ikke har riktig kontaktinformasjon.

  PASS PÅ EIENDELENE DINE
  Husk å rydde klart arbeidsområdet og ikke minst rydde vekk gjenstander/ nips dere er redd for. Dette kan være bilder på vegger, nips i hyller o.l. som kan falle ned ved rystelser eller være i veien under arbeidet. Skader som oppstår på gjenstander som ikke er fjernet fra arbeidsområdet blir ikke erstattet av entreprenøren eller styret.

  LYKKE TIL!!!


  TIDLIGERE INFORMASJON
  Oppdatert informasjon 27.02.2019
  Lagt inn informasjonsbrev som leveres til beboere i CG-hus

  Oppdatert informasjon 26.02.2019
  Arbeidet starter 18. mars og beboere i CG-hus vil få ytterligere varsler om detaljer i prosjektet, tid for tilgang og beskjed om å rydde klart for arbeidet.
  Torsdag 7. mars arrangeres det beboermøte for andelseiere i CG-husene (det sendes egen informasjon om dette)
  11. mars vil tilrigging starte så alle beboere må være oppmerksom på at det pågår arbeid/ klargjøring.

  Byggearbeidet antas å være ferdig 31. mai.

  Normal arbeidsdag vil være i tidsrommet kl. 07.00-17.00 så vær spesielt oppmerksom innenfor dette tidsrommet og ta hensyn til arbeiderne.

  NB! Det er behov for noe lagringsplass/ rigg og det antas at "busslommen" på venstre side (øverst og nærmest styrekontoret" stenges av for å ha plass til en kontainer. Det må også forventes noe rigg og kummerlige forhold ved inngangspartier der arbeid pågår.

  Entreprenør er Byggmester Harald Sårheim AS.
 • FARE VED FROST - glatte veier

  Publisert 05. feb. 2019

  Det er viktig at alle beboere tar ansvar for sin egen sikkerhet når det er frost og glatte veier.
  Hovedveien opp fra Landåslien til blokk B er kommunal vei, her strør kommunen.
  På borettslagets fellesområder strør vaktmester med strømaskin. Dette gjelder ikke på trappen og veistykket inn mot hoveddør der det er vanskelig å strø med maskin.
  Beboerne må derfor sjekke glatten og tråkke forsiktig.

  Sandkasser er nå kjøpt inn til alle oppganger slik at de som må ut på glattisen først kan strø ut til fortau/ hovedvei. Hver oppgang har også kost og snøskuffer som kan brukes ved behov.

  Begge snarveiene (fra CG-hus og ned til Nattlandsveien og den andre mot Mannsverk) bli ikke strødd i regi av borettslaget. Vær derfor ekstra forsiktig på snarveiene.
 • PLASTSORTERING (står ved 4)

  Publisert 10. jan. 2019

  PLAST: Kontaineren for sortering av plast har nå fast plass ved Strimmelen 4. Det er svært viktig at alle respekterer at det kun skal kastes plast i plastkontaineren. Blandes det inn annet avfall bøtelegges borettslaget og vi må legge ned ordningen.
 • Åpent styrekontor første onsdag hver måned, kl. 18.00-19.00

  Publisert 05. jan. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  Ta turen innom
 • Beboermøte 23.04.2019 - AVLYST. Sak presenteres på GF.

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  På beboermøtet var det plan å presentere kalkyler for vedlikehold av fasader i blokk A og B med mål om at dette starter på høsten 2019.
  I stedet for beboermøtet presenteres dette under sak 5.3 på årets generalforsamling.
 • Generalforsamling 2019: 23. april - kl. 19.00

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  Oppdatert 14. 04.2019
  Innkalling/ årsberetning leveres ut senest 14.4.(pågår)
  Hele innkallingen er nå lastet opp.
  NB!
  - Nettversjon er oppdatert på side 1 med riktig år.
  - Skriftlig innkalling er basert på digital signering, netversjon kan avvike i farge og signaturer

  Innmeldte forslag som skal tas opp på GF er
  5.1 - Nedlegging av vaskeri
  5.2 - Grunnerverv - anlegging av fortau i Kolstien
  5.3 - forslag om vedlikehold av fasader på blokk A og B
  presentere på GF (beboermøte kl 18.00 er avlyst).
  Det er mange innmeldte behov for utbedringer av
  vinduer i blokk A og B.
  Styret har mandat til å vedta/ iverksette nødvendig
  vedlikehold av blokk A og B og låneopptak til dette,
  men vil likevel presentere planen som forslag på GF.

  Se vedlegg 01-06


  Oppdatert 26.2.2019
  Påminnelse om frist innen 26.02.2019 for saker som ønskes behandlet på GF.
  Forslagene må legges frem som konkrete forslag om hva saken gjelder og forslag til vedtak som ønskes.

  HISTORIKK
  Dato for årets generalforsamling blir tirsdag 23.4.2019, kl.18.00
  Det sendes om kort tid ut skriftlig varsel om dato og frist for innlevering av saker.
  Forslag/ saker må være styret i hende senest 26. februar.

  UTDRAG VEDTEKTER:
  9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
  (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen.

  (2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.