Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • FARE VED FROST - glatte veier

  Publisert 05. feb. 2019

  Det er viktig at alle beboere tar ansvar for sin egen sikkerhet når det er frost og glatte veier.
  Hovedveien opp fra Landåslien til blokk B er kommunal vei, her strør kommunen.
  På borettslagets fellesområder strør vaktmester med strømaskin. Dette gjelder ikke på trappen og veistykket inn mot hoveddør der det er vanskelig å strø med maskin.
  Beboerne må derfor sjekke glatten og tråkke forsiktig.

  Sandkasser er nå kjøpt inn til alle oppganger slik at de som må ut på glattisen først kan strø ut til fortau/ hovedvei. Hver oppgang har også kost og snøskuffer som kan brukes ved behov.

  Begge snarveiene (fra CG-hus og ned til Nattlandsveien og den andre mot Mannsverk) bli ikke strødd i regi av borettslaget. Vær derfor ekstra forsiktig på snarveiene.
 • PLASTSORTERING (står ved 4)

  Publisert 10. jan. 2019

  PLAST: Kontaineren for sortering av plast har nå fast plass ved Strimmelen 4. Det er svært viktig at alle respekterer at det kun skal kastes plast i plastkontaineren. Blandes det inn annet avfall bøtelegges borettslaget og vi må legge ned ordningen.
 • Åpent styrekontor første onsdag hver måned, kl. 18.00-19.00

  Publisert 05. jan. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  Ta turen innom
 • Beboermøte 23.04.2019 - AVLYST. Sak presenteres på GF.

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  På beboermøtet var det plan å presentere kalkyler for vedlikehold av fasader i blokk A og B med mål om at dette starter på høsten 2019.
  I stedet for beboermøtet presenteres dette under sak 5.3 på årets generalforsamling.
 • Generalforsamling 2019: 23. april - kl. 19.00

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Fritidssenteret, Strimmelen 18
  Oppdatert 14. 04.2019
  Innkalling/ årsberetning leveres ut senest 14.4.(pågår)
  Hele innkallingen er nå lastet opp.
  NB!
  - Nettversjon er oppdatert på side 1 med riktig år.
  - Skriftlig innkalling er basert på digital signering, netversjon kan avvike i farge og signaturer

  Innmeldte forslag som skal tas opp på GF er
  5.1 - Nedlegging av vaskeri
  5.2 - Grunnerverv - anlegging av fortau i Kolstien
  5.3 - forslag om vedlikehold av fasader på blokk A og B
  presentere på GF (beboermøte kl 18.00 er avlyst).
  Det er mange innmeldte behov for utbedringer av
  vinduer i blokk A og B.
  Styret har mandat til å vedta/ iverksette nødvendig
  vedlikehold av blokk A og B og låneopptak til dette,
  men vil likevel presentere planen som forslag på GF.

  Se vedlegg 01-06


  Oppdatert 26.2.2019
  Påminnelse om frist innen 26.02.2019 for saker som ønskes behandlet på GF.
  Forslagene må legges frem som konkrete forslag om hva saken gjelder og forslag til vedtak som ønskes.

  HISTORIKK
  Dato for årets generalforsamling blir tirsdag 23.4.2019, kl.18.00
  Det sendes om kort tid ut skriftlig varsel om dato og frist for innlevering av saker.
  Forslag/ saker må være styret i hende senest 26. februar.

  UTDRAG VEDTEKTER:
  9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
  (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen.

  (2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
 • STRIMMELEN ER GAMLE OG VERNEVERDIG

  Publisert 06. des. 2018

  BOB har lansert jubileumsbok: BOB gjennom 75 år, tuftet på fortiden - bygger for fremtiden.
  På side 61 i boken er Strimmelen spesielt nevnt under kapittelet "Drømmen om Landås".

  Boken, som har en pris på 345 kroner, vil ikke være til salgs i bokhandelen, men interesserte kan kjøpe boken ved fremmøte i BOBs resepsjon i Nygårdsgaten 13 i Bergen.

  Les mer på BOB sine sider: https://bob.no/om-bob/nyheter-og-media/nyheter?nyhet=225
 • Takk for et trivelig lag!

  Publisert 03. des. 2018

  Styret vil takke alle som møtte opp til adventshygge i går for en hyggelig stund - det var over 50 beboere tilstede og god stemning!

  En flott tradisjon som vi må ta vare på!

  Ønsker alle en fredfull førjulstid!
 • BIR - vinterrenovasjon

  Publisert 03. des. 2018

  Se vedlegg med informasjon fra BIR
  BIR har sendt ut informasjon til alle boligselskaper. I hovedsak omhandler det drift og klargjøring før brøyting, men også generell informasjon om drift om vinteren som er aktuelt for beboerne.
 • VARSEL OM ØKNING AV FELLESKOSTNADER

  Publisert 03. des. 2018

  Alle felleskostnader og leieavtaler økes med 2% med virkning fra 1.1.2019.
  Det sendes ut skriv til alle beboere med informasjon om dette.
 • Adventhygge i Strimmelen Borettslag

  Publisert 14. nov. 2018

  Tradisjonen tro blir det julegrantenning og førjulskos i Strimmelen Borettslag 1.søndag i advent. Alle er hjertelig velkomne og vi håper at så mange som mulig blir med på denne koselige og stemningsfulle samlingen

  Dato: 02.12.2018

  Program:
  • 17:00: Vi møtes nede ved A-blokken (Landåslien) hvor det første juletreet blir tent. Vi beveger
  oss deretter oppover Borettslaget for å tenne totalt fire juletre som er satt opp. Vi er så
  heldige at Landås Skoles musikkorps vil spille julemusikk for oss ved alle trærne

  • Cirka 17:30: Vafler og førjulshygge i Selskapslokalene. Det vil være åpent i Selskapslokalet fra
  klokken 17:00, så det er bare å komme når man måtte ønske.

  • Nissefar vil komme på besøk med en liten førjulspresang til alle små deltakere

  Vennlig hilsen Styret, Strimmelen Borettslag