Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • PARKERINGSPLASS (MIDTRE) STENGES TORSDAG 7.2.2019, kl. 07.00-16.00

  Publisert 17. aug. 2018

  Tid: 07:00 - 16:00, Midtre parkeringsplass
  STATUS 06.02.2019
  Parkeringsplassen stenges torsdag 07.02.2019 for graving og prøvetaking.
  Tidsrom 07.00 - ettermiddag (ca. kl. 16.00)
  Dette gjelder kun selve plassen og ikke garasjene. Leietakere i garasjene må likevel påregne mulig venting hvis gravemaskinen skal passere.

  Alle biler på plassen må være fjernet innen kl. 07.00 torsdag 07.02.19.
  Plassen vil være tilgjengelig på ettermiddagen (etter at sperrebånd er fjernet og gravemaskin er borte)


  STATUS PR 28.01.2019
  Det planlegges nå prøvetaking på 6 steder med mål om å få avdekket om det er forurensede masser i grunnen. Dette igjen er en del av krav før igangsettingstillatelse fra kommunen kan gis.
  Se vedlagt bilde for mer informasjon.

  Parkeringsplassen må stenges den dagen det skal graves etter masser som skal samles til analysering. Alle som har fast plass må derfor belage seg på varsel om stenging. Det antas at gravearbeidet og tilbakefylling skjer innenfor samme arbeidsdag.
  Det antas også at det ikke er behov for å stenge garasjene under prøvegravingen.

  Berørte beboere får nærmere beskjed og dag for stenging.


  TIDLIGERE INFORMASJON
  STATUS PR. 3. DESEMBER-2018
  Alle kan parkere som normalt til i alle fall over nyttår. Vi venter på saksgang hos kommunen samt at detaljer for byggearbeidet planlegges.
  Det blir dermed ingen byggeaktivitet før over nyttår slik at alle får julefred.

  Periode: oktober- november/desember 2018 - STATUS PR. 15.10.2018

  ARBEIDET ER STARTET
  Det sendes ikke ut ytterligere skriv i postkassene om byggearbeidet så status for prosjektet vil finnes på denne siden. Berørte beboere med parkeringsplasser/ garasjer varsles direkte.
  Se også supplerende informasjon som er sendt ut tidligere pr. e-post, oppslag og på denne nettsiden. Se vedlegg for mer/ tidligere informasjon.
  Skisse av ny parkeringsplasse; se vedlegg.

  STATUS
  For å unngå å stenge unødvendig over lengre tidsrom vil vi fokusere på god planlegging av arbeidet og heller starte gravarbeidet først når alle detaljer er avklart. I de siste ukene har vi arbeidet med detaljering av grøftene rundt de nye plassene slik at de dimensjoneres riktig mht. kommende ladestajoner, samt at dreneringen blir helt riktig.
  Søknad om omlegging av AF-ledning (felles avløpsledning) er godkjent og søknad om igangsetting er sendt.

  OPPDATERTE BEBOERLISTER:
  Vi er i gang med den elektroniske tidsalder. Denne meldingen sendes også til alle beboere med oppgitt e-postadresse. Viktig informasjons vil bli sendt ut skriftlig, eller slått opp i ganger/ lagt i postkasser, men statusmeldinger om allerede varslede saker oppdateres på nettsidene slik at beboere ikke overlesses av unødvendige e-poster. Send oss melding på kontaktskjema på lettstyrt med e-post og mobilnummer hvis du ikke har fått kopi av dette oppslaget på e-post.

  Ved ytterligere spørsmål: ta kontakt med styret via kontaktskjema her på denne siden (på www.strimmelen.lettstyrt.no), eller benytt postkasse ved styrekontoret.

 • GENERALFORSAMLING 2018

  Publisert 18. aug. 2018

  Protokoll fra GF 18.4.2018. Den kan også finnes på den gamle nettsiden under nedlastbare dokumenter sammen med flere andre skjema/ informasjon