Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Dugnadsoppgjør 2018

  Publisert 07. nov. 2018

  Hei!

  Det er sikkert noen som venter på dugnadspenger i disse dager. I år kommer de noe senere enn i fjor, grunnen til dette er at BOB har utvidet fristen for innlevering av dugnadslister t.o.m ut november. Så da kan dere regne med å få pengene på konto i forkant av jul.


 • CANAL DIGITAL er nå TELENOR (Bredbånd og TV)

  Publisert 01. nov. 2018

  Beboere kontakter selv Telenor for praktisk informasjon om avtale, routere o.l.
  (Informasjonen vil ligge som fast informasjon under "praktisk informasjon" og tas vekk fra oppslagstavlen)

  Ny kontaktinformasjon:
  Nytt nummer til Telenor Kundeservice 915 09000
  Nye internettsider: telenor.no Facebook: facebook.com/telenornorge

  INFORMASJON TIL BEBOERE:
  https://www.telenor.no/privat/tv/informasjon/cdk-kunder/

  INFORMASJON TIL BORETTSLAG
  https://www.telenor.no/privat/tv/informasjon/styreleder/
 • ARBEID PÅ HYBLER - pilotprosjekt i nr. 31

  Publisert 25. okt. 2018

  STRIMMELEN 31
  Ref. oppgradering av hybler er vi nå i gang med forprosjektet. Alt innbo i hyblene skal rives og det skal planlegges wc/ bad på hver hybel. Arbeidet som utføres nå skal danne grunnlag for oppgradering av alle hyblene. Mer informasjon vil komme på beboermøte/ generalforsamling.

  Rivearbeidet starter uke 44 så beboere i 31 må være forberedt på noen bråk og trafikk i trappegangen. Det er også behov for midlertidig stenging av vann mens hyblene "kobles fra"
  31 er varslet særskilt.
  Øvrige beboere må respektere at kontainere ved 31 tilhører entreprenøren, det er IKKE tillat å kaste boss i kontaineren.
 • KURSTILBUD: Komplett førstehjelpskurs

  Publisert 28. sep. 2018

  Tid: 10:00 - 17:00, Strimmelen 18 (selskapslokalene)
  Kurs nr. 3: Lørdag 24. november kl. 10:00 – 17:00
  På dette kurset får du blant annet lære om:
   Livreddende førstehjelp på barn, spedbarn og voksne
   Annen førstehjelp (bandasjering, spjelking, sykdomsvurdering, osv osv)
   Opplæring på hjertestarter er selvsagt inkludert

  Påmelding skjer til Bjørnstein Tobiassen; bj.tobiassen@gmail.com.
  Se vedlegg for mer kursinformasjon
  Nettside: http://www.divetobiassen.no
 • KURSTILBUD: Livreddende og annen førstehjelp på voksen, inkl. opplæring på hjertestarter

  Publisert 28. sep. 2018

  Tid: 17:00 - 21:00, Strimmelen 18 (selskapslokalene)
  Kurs nr. 2: Torsdag 22. november kl. 17:00 – 21:00: Livreddende førstehjelp på barn, spedbarn og voksne, inkludert opplæring på hjertestarter (kr. 790,-). Boken på engelsk.
  På dette kurset får du blant annet lære om:
   Hjerte- og lungeredning på barn og voksen, inkludert hjertestarter
   Hjerte- og lungeredning på spedbarn
   Håndtering av barn, spedbarn og voksne som kveles

  Påmelding skjer til Bjørnstein Tobiassen; bj.tobiassen@gmail.com.
  Se vedlegg for mer kursinformasjon
  Nettside: http://www.divetobiassen.no
 • KURSTILBUD: Livreddende og annen førstehjelp på voksen, inkl. opplæring på hjertestarter

  Publisert 28. sep. 2018

  Tid: 17:00 - 21:00, Strimmelen 18 (selskapslokalene)
  Emergency First Response» (EFR) tilbyr kurs i førstehjelpsopplæring i selskapslokalene i Strimmelen 18 tirsdag 20. november kl. 17.00 - 21.00

  Kurs nr. 1: Tirsdag 20. november kl. 17:00 – 21:00: Livreddende og annen førstehjelp på voksen, inkl. opplæring på hjertestarter (kr. 790,-). Boken er på norsk.
  Noe av det du får lære om på dette kurset er:
   Hjerte- og lungeredning på voksen
   Å bruke en hjertestarter på voksen
   Hvordan du vurdere forskjellige sykdommer og skader

  Påmelding skjer til Bjørnstein Tobiassen; bj.tobiassen@gmail.com.
  Se vedlegg for mer kursinformasjon
  Nettside: http://www.divetobiassen.no
 • BEHOV FOR DUGNADSARBEID

  Publisert 18. sep. 2018

  Strimmelen - HØSTPLANER
  Hei alle sammen!

  Det er nå behov for at beboere melder seg til dugnadsarbeid i laget, det er to ulike prosjekter det trengs folk til:

  1. Det skal bli skåret ned busker/småtrær fremfor C/G-husene, det trengs i den forbindelse dugnadsarbeidere til å rydde opp etter dette arbeidet.

  2. Rense bekkinntak. Vi har ulike bekker som renner gjennom Strimmelen, det trengs nå å rense bekkeinntak for sand o.l som hoper seg opp på inntaksristene. Dette er relativt tungt arbeid.

  For begge oppgavene kan man melde seg på til vaktmester Sigve på telefon: 41548839. Han kan nås mellom 07.00-15.00 mandag til fredag.

  Videre: dugnadskjema må være innlevert før 24.10.18 for å få utbetaling dette året (utbetalingene skjer fortløpende frem til jul). Husk å skriv på personnummer og kontonummer, om ikke blir det mye ekstraarbeid for dugnadsleder og man risikerer å ikke få utbetaling.

  På forhånd: Tusen takk til dere som melder dere til dugnadsarbeid, det er så viktig at vi gjør dugnad for at laget skal gå rundt.

 • AVFALLSKONTAINERE I BYGGEPERIODEN (NY PARKERINGSPLASS)

  Publisert 14. sep. 2018

  BOSSTØMMING – midlertidig løsning

  Alle kontainere som står oppe ved Strimmelen 20 erstattes med mindre spann som plasseres ved Strimmelen 24-46 (blokk B). Plassen ved nr. 20 skal midlertidig brukes som parkeringsplass med reserverte plasser.

  SPANN FOR PAPIR står bak Strimmelen 20.
  SPANN FOR RESTAVFALL (HUSHOLDNING) samles utenfor blokk B (Strimmelen 24-46)

  Det blir kun et fåtall parkeringsplasser og disse vil bli fordelt på følgende måte:
  (1): Til beboere som har en særskilt god grunn til å søke om midlertidig parkeringsplass.
  (2): Når alle beboere i kategori 1 har fått plass, vil det bli loddtrekning mellom resterende beboere med parkeringsplass i berørt område.

  Det er også mulig vi skifter ut en av papirkontainerne ved Strimmelen 4 så les nøye på kontaineren når du kaster avfall. Det er viktig at dere respekterer sorteringen og kaster riktig boss i riktig kontainer.
  Endringen skjer så snart BIR har ledig kapasitet.

  PLASTSORTERING
  Vi jobber også med å få på plass en permanent løsning for plastavfall og kommer tilbake med informasjon om dette.
  Les foreløpig om plastsortering på BIR sine sider.
  Beboere må selv hente sekker for plastsortering (f.eks. REMA1000 nede i hovedveien)
 • Ladestasjon for elbil

  Publisert 23. aug. 2018

  Hei!

  I forbindelse med utvidelse av parkeringsplass ovenfor Strimmelen 8 skal det bli lagt til rette for lading av elbil. Styret trenger derfor en oversikt over hvor mange av beboerne i laget som har behov/ønske om ladestasjon for elbil. Så er dette aktuelt for deg: send en epost til Hanna i styret på hanna.skjakodegard@uib.no

 • PARKERINGSPLASS (MIDTRE) STENGES TORSDAG 7.2.2019, kl. 07.00-16.00

  Publisert 17. aug. 2018

  Tid: 07:00 - 16:00, Midtre parkeringsplass
  STATUS 06.02.2019
  Parkeringsplassen stenges torsdag 07.02.2019 for graving og prøvetaking.
  Tidsrom 07.00 - ettermiddag (ca. kl. 16.00)
  Dette gjelder kun selve plassen og ikke garasjene. Leietakere i garasjene må likevel påregne mulig venting hvis gravemaskinen skal passere.

  Alle biler på plassen må være fjernet innen kl. 07.00 torsdag 07.02.19.
  Plassen vil være tilgjengelig på ettermiddagen (etter at sperrebånd er fjernet og gravemaskin er borte)


  STATUS PR 28.01.2019
  Det planlegges nå prøvetaking på 6 steder med mål om å få avdekket om det er forurensede masser i grunnen. Dette igjen er en del av krav før igangsettingstillatelse fra kommunen kan gis.
  Se vedlagt bilde for mer informasjon.

  Parkeringsplassen må stenges den dagen det skal graves etter masser som skal samles til analysering. Alle som har fast plass må derfor belage seg på varsel om stenging. Det antas at gravearbeidet og tilbakefylling skjer innenfor samme arbeidsdag.
  Det antas også at det ikke er behov for å stenge garasjene under prøvegravingen.

  Berørte beboere får nærmere beskjed og dag for stenging.


  TIDLIGERE INFORMASJON
  STATUS PR. 3. DESEMBER-2018
  Alle kan parkere som normalt til i alle fall over nyttår. Vi venter på saksgang hos kommunen samt at detaljer for byggearbeidet planlegges.
  Det blir dermed ingen byggeaktivitet før over nyttår slik at alle får julefred.

  Periode: oktober- november/desember 2018 - STATUS PR. 15.10.2018

  ARBEIDET ER STARTET
  Det sendes ikke ut ytterligere skriv i postkassene om byggearbeidet så status for prosjektet vil finnes på denne siden. Berørte beboere med parkeringsplasser/ garasjer varsles direkte.
  Se også supplerende informasjon som er sendt ut tidligere pr. e-post, oppslag og på denne nettsiden. Se vedlegg for mer/ tidligere informasjon.
  Skisse av ny parkeringsplasse; se vedlegg.

  STATUS
  For å unngå å stenge unødvendig over lengre tidsrom vil vi fokusere på god planlegging av arbeidet og heller starte gravarbeidet først når alle detaljer er avklart. I de siste ukene har vi arbeidet med detaljering av grøftene rundt de nye plassene slik at de dimensjoneres riktig mht. kommende ladestajoner, samt at dreneringen blir helt riktig.
  Søknad om omlegging av AF-ledning (felles avløpsledning) er godkjent og søknad om igangsetting er sendt.

  OPPDATERTE BEBOERLISTER:
  Vi er i gang med den elektroniske tidsalder. Denne meldingen sendes også til alle beboere med oppgitt e-postadresse. Viktig informasjons vil bli sendt ut skriftlig, eller slått opp i ganger/ lagt i postkasser, men statusmeldinger om allerede varslede saker oppdateres på nettsidene slik at beboere ikke overlesses av unødvendige e-poster. Send oss melding på kontaktskjema på lettstyrt med e-post og mobilnummer hvis du ikke har fått kopi av dette oppslaget på e-post.

  Ved ytterligere spørsmål: ta kontakt med styret via kontaktskjema her på denne siden (på www.strimmelen.lettstyrt.no), eller benytt postkasse ved styrekontoret.