Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • BIR melder at tømming av restavfall utgår torsdag i uke 13 (skjærtorsdag).

  Publisert 23. mar. 2021

  Gjelder søppeldunker som tømmes torsdager.

  Styret ber om at containere ved nr 4 og 20 benyttes dersom det er fult i søppeldunkene du til vanlig bruker.

  Viktig at vi påser at alt søppel legges nede i spannene og at lokket legges på. Dette for å redusere faren for uønskede hendelser knyttet til skadedyr.

  Mvh

  styret

 • Vedlikehold av gavl på sørsiden av B-blokken

  Publisert 17. feb. 2021

  Sårheim er igang med å skifte vinduer og reparere veggen mot sør.

 • Samsung mobiltelefon trolig mistet ved B-blokken (svart og uten deksel).

  Publisert 25. feb. 2021

  Om noen finner en Samsung mobiltelefon ber vi om at du ringer 90 68 98 68 62. Telefonen ble trolig mistet i går ved B-blokken.

  Mvh

  styret

 • MISTET! Strikkejakke.

  Publisert 18. feb. 2021

  Om du har funnet en grønn strikkejakke her på Strimmelen , er det fint om du ringer oss på tlf 90 68 98 62.

  Mvh

  styret

 • Åpent styrekontor

  Publisert 01. feb. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Strimmelen 18

  Styret er å treffe i fellesareal ved styrekontoret.

  Husk å ta nødvendige forhåndsregler ifm pågående pandemi.

  Vel møtt.

  Mvh

  styret

 • Gravearbeid ved Strimmelen 8.

  Publisert 31. jan. 2021

  Det vil snart starte opp arbeider med fremgraving av avløpskum utenfor Strimmelen 8.

  Saken er at det er kommet stein/fremmedlegemer inn i ledningsnettet og dette må fjernes. For å få dette ut må kumlokk graves frem. Når fremmedlegemer er fjernet vil det bli foretatt en ny vurdering om det er ytterligere tiltak som må utføres for å sikre stabil drift av ledningsnettet.

  Sak håndteres som forsikringssak og det er Recover som har ansvar for utførelsen.

 • Innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamling 2021.

  Publisert 26. jan. 2021

  Frist for innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen er satt til 15. februar.  Forslag til vedtak med begrunnelse sendes styret per Lettstyrt, e-post (styret@strimmelen.no) eller leveres i postkassen ved styrekontoret i Strimmelen 18. Se vedlegg.

  Selve generalforsamlingen avvikles den 17. mars 2021.

  Mvh

  styret

 • Manglende veilys i Strimmelen.

  Publisert 23. jan. 2021

  Til info:

  Styret har meldt fra til kommunen om feil på veilys langs kommunal veg. Vi purrer mandag om det ikke er utbedret.

  Feil på kommunal infrastruktur kan meldes til kommunens døgnkontinuerlige vaktsentral på tlf 55 56 78 15.

  Mvh

  styret

 • Husk å teste røykvarslerene og bytte batteri!

  Publisert 26. nov. 2020

  Styret minner om at 1. desember er røykvarslerens dag – og en fin påminnelse om å teste røykvarsleren hjemme og bytte batteri.

  Ta kontakt med styret dersom du trenger hjelp til dette.

 • MELD FRA OM MANGLENDE BRØYTING ELLER STRØING PÅ OFFENTLIG VEG.

  Publisert 11. jan. 2021

  Opplever du manglende brøyting eller glatte veier, melder du fra til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste. ❄️ ️https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/trafikk-reiser-vei/vei-og-veitrafikk/broyting/broyting-og-stroing-i-bergen-kommune