Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Innspill til valgkomiteen

  Publisert 27. nov. 2019

  Til alle medlemmene i Strimmelen Borettslag

  Styret i Strimmelen Borettslag består av fem representanter.

  På årets generalforsamling den 1. april skal det velges:
  • Styreleder for 2 år
  • 1 styremedlemmer for 2 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år

  Valgkomiteen ønsker å fremlegge forslag om et så bredt sammensatt og godt styre som mulig, og vi oppfordrer til å fremme kandidater til vervene.

  Vi ber om skriftlige forslag til kandidater med begrunnelse, til de ulike vervene. Forslagene kan sendes på e-post til: permoe@gmail.com eller leveres i ordinær postkasse til Per Erik Moe, Strimmelen 4.
  Frist: mandag 17. februar 2020.

  Vi ønsker herved å informere om at for å gi styremedlemmer best mulig kompetanse i styrearbeid, tilbyr BOB jevnlig kurs for interesserte.

  Valgkomiteen 2020 består av:
  • Per Erik Moe (leder)
  • Bjørg Gravdal
  • David Kyte
  • Siri Berteig (vara)

  Strimmelen, den 13.01.2020

  Per Erik Moe
  leder
  sign.
 • Gratis levering av juletrær på BIR sine gjenvinningsstasjoner.

  Publisert 27. des. 2019

  Gratis levering av juletrær.

  I hele januar og februar kan du levere juletrær gratis til alle BIR sine gjenvinningsstasjoner.

  https://bir.no/aktuelt/gratis-levering-av-juletraer/

  Ta kontakt med styret dersom du har problem med å få levert treet på en av BIR sine gjenvinningsstasjoner.

  styret
 • Restoppgjør dugnadsutbetaling 2019.

  Publisert 16. jan. 2020

  Restoppgjøret foretas av BOB i februar.

  styret
 • Protokoll ekstraordinær generalforsamling 04.12.2019

  Publisert 16. des. 2019

  Se vedlegg.
 • Parkeringsplassen mellom nr 8 og 20, ferdigstilles 24. januar.

  Publisert 13. des. 2019

  Styret har i dag fått melding fra entreprenør om at arbeidene på parkeringsplassen er ytterligere forsinket.

  Ny ferdigstillelsesdato er satt til 24. januar.
 • Tilbud elektrikerarbeid ifm monterig av stikkkontakt på terrasse.

  Publisert 09. des. 2019

  Firmaet Gran elektro, kan kontaktes for bestilling av arbeider.
  Tlf 900 54 832 e-post kjetil.storheim@granelektro.no

 • Ta hensyn til din nabo, respekter stilletidene som er vedtatt i borettslaget.

  Publisert 09. des. 2019

  Ref vedtekter og husordensreglementet.
 • Arbeidene med vannledning utenfor salen ved nr 18/20, er ferdigstilt.

  Publisert 13. des. 2019

  De som leier parkeringsplass i dette området kan ta plassene i bruk igjen.

  styret
 • Heisen i nr. 20 er i ordinær drift etter stans.

  Publisert 10. des. 2019

  Feilmelding var slik:
  Heisreparatør har vært å sett på heisen og besluttet at den må settes midlertidig ut av drift. De kommer igjen imorgen for å arbeid videre med saken.
 • Husk å teste røykvarslerene og bytte batteri!

  Publisert 01. des. 2019

  Styret minner om at 1. desember er røykvarslerens dag – og en fin påminnelse om å teste røykvarsleren hjemme og bytte batteri.

  Ta kontakt med styret dersom du trenger hjelp til dette.