Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Parkering i utrykkningsveier er forbudt!

  Publisert 01. des. 2019

  Styret minner om at forbudet må overholdes! Dette gjelder tilkomst til alle brannobjekter i laget!
 • Ved manglende henting av avfall ta kontakt med BIR og meld saken der.

  Publisert 14. nov. 2019

  Slik melding kan gis via:
  BIR sitt kundesenter for husholdningskunder på Tlf: 55 27 77 00
  eller
  BIR sin e-post: bir@bir.no
 • Driftsstans heis i Strimmelen 4.

  Publisert 01. des. 2019

  Heis i Strimmelen 4, er ute av drift pga tekniske forhold. Styret har rekvirert utbedring fra heisreparatør og elektriker.

  Vi beklager de ulempene dette medfører.

  styret
 • Vannavstengning i Strimmelen 20, 3 - 31 og 24 - 46, mandag den 9. desember, i perioder innenfor tidsrommet 09.00 - 12.00.

  Publisert 06. des. 2019

  Vannavstengning skjer på grunn av arbeider på vannforsyningssnettet til Strimmelen 20. Arbeidene gjelder fornying av ledningsnett etter påvist lekkasje på nettet.

  Når vannet kommer tilbake må dere rense siler på kraner og spyl grundig med kaldt vann på laveste punkt til vannet blir klart.
 • Heis i Strimmelen 8 stopper ikke i 3. etg

  Publisert 30. nov. 2019

  Utbedring skjer mandag fk.

  styret
 • Ekstraordinær generalforsamling i Strimmelen borettslag

  Publisert 26. nov. 2019

  Tid: 19:00 - 19:30, Strimmelen 18
  Sakspapirer levert ut i postkassene til alle andelseiere/leietakere til andelseiere.

  Vel møtt

  styret
 • Dialogmøte i Strimmelen borettslag

  Publisert 26. nov. 2019

  Tid: 19:30 - 20:30, Strimmelen 18
  Invitasjon delt ut i postkassene til andelseierne/leietakere til andeler.

  Vel møtt!

  styret
 • Utbedring av lekkasje på vannforsyning til Strimmelen 20

  Publisert 26. nov. 2019

  Arbeidene har startet opp. Anleggsområdet er sperret av. Det planlegges kortere avbrudd i vannforsyningen til blokken. Vannavstengning vil bli varslet i forkant av hendelsen.
 • Utvidelse av parkeringsplassen og etablering av el-ladestasjoner for bil.

  Publisert 17. nov. 2019

  Planlagt ferdigstillelse av arbeidene er satt til den 13. desember.

  styret
 • Driftsstand heis Strimmelen 4

  Publisert 17. nov. 2019

  Driftsstans på heis i Strimmelen 4, skyldes svikt i en hovedkomponent. Vi tar sikte på at utbedring skjer i morgen den 18.11.2019.

  Vi beklager de ulempene dette medfører.

  styret