Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Kostebil rengjør felles asfalterte areal.

  Publisert 28. apr. 2020

  Tid: 07:00 - 18:00, Strimmelen
  Areal:
  Langs kjørbar vei.
 • Felles dugnad

  Publisert 28. apr. 2020

  Tid: 17:00 - 20:00, Strimmelen 18
  Vel møtt!
 • Felles dugnad

  Publisert 28. apr. 2020

  Tid: 17:00 - 20:00, Strimmelen 18
  Vel møtt!
 • Kostebil som tar rengjøring av asfaltert areal.

  Publisert 28. apr. 2020

  Skjer den 7. mai på dagtid.

  Fint om vi kan koste sand og annet vekk fra parkeringsplassene og inngangspartiene slik at kostebilen får tak i det.
 • Generalforsamling 2020

  Publisert 26. apr. 2020

  Da er ordinær generalforsamling 2020 avsluttet.
  Det var 106 deltakere og 104 stemmeberettigede i forsamlingen.
  Konstitueringen ble godkjent og alle sakene avgjort i tråd med innstillingene i innkallingen.

  Signert protokoll sendes ut snarest.

  Beste hilsen
  styret
 • Invitasjon til årest fellesdugnad.

  Publisert 20. apr. 2020

  Årets fellesdugnad arrangeres 4. til 6. mai.
  For forslag til oppgaver og annet se vedlegg.
 • Leieavtale for parkeringsplass og garasje.

  Publisert 20. apr. 2020

  Avtalevilkår sendes ut i neste styreperiode.
  Pga pandemien som pågår er dette blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan, ref årsmelding for 2019.

  styret
 • Nøkler funnet langs vei i Strimmelen.

  Publisert 18. apr. 2020

  Ring 90 68 98 62 om du leiter etter nøkler som er mistet her.

  Marit
 • Generalforsamling 2020.

  Publisert 18. apr. 2020

  Invitasjon til generalforsamling er delt ut i postkassene. Ytterligere informasjon kommer snart.

  styret
 • Generalforsamling 2020. Gjennomføring.

  Publisert 07. apr. 2020

  Kjære andelseiere.

  NBBL har varslet at regjeringen åpner for at borettslag og sameier skal få gjennomført årsmøter og generalforsamlinger digitalt eller på annen egnet måte. Les mer hos NBBL. BOB har meldt fra om at de jobber intenst med å finne en teknisk løsning. De vil over påske informere oss om hva de har kommet frem til. Styret satser derfor på at det lar seg gjøre å gjennomføre generalforsamlingen innen to uker etter påske.

  I forbindelse med alternativ gjennomføring har BOB informert oss om at det er viktig at alle telefonnummer og e-postadresser til beboerne er ajour. For å komme i mål med dette ber vi om at dere svarer på denne samtalen med din/deres andels informasjon. Til gjennomføringen av møte behøver vi at en per husstand kan delta på vegne av andelen. Om og eventuelt hvordan det fungerer med fullmakter må vi komme tilbake til når forskriftene er klare. For å få tid til å organisere listene behøver vi svar senest lørdag 11. april.

  Svar på denne samtalen via link:
  https://strimmelen.lettstyrt.no/contact_board

  Velg "Andre henvendelser" og overskrift "GF2020".

  Styret ønsker opplysning om du har e-post og i så tilfelle din e-post adresse.


  Med ønske om en riktig god påske!

  Hilsen styret