Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Biloppstillingsplasser på ny parkeringsplass er utleid.

  Publisert 27. feb. 2020

  Ber om at fremmedparkering ikke skjer. Det har vært flere tilfeller av dette i det siste. Noe som fører til problem for de som leier plassene.

  Søknad om parkeringsplass i Strimmelen borettslag kan sendes til styret via Lettstyrt eller på e-post til adr: styret@strimmelen.no

  Andelseiere og leietakere kan leie en parkeringsplass eller garasje per andel.

  styret
 • BIR melder om at vi i Strimmelen borettslag, får ny tømmedag for restavfallsspann.

  Publisert 24. feb. 2020

  Ny tømmedag for restavfallspann. Tømming skjer torsdag og gjelder fom fra uke 10 (2. - 6. mars).
  Gjelder ikke containere. Se vedlegg.

  styret
 • Fremtidig Tv og bredbånd avtale

  Publisert 17. feb. 2020

  Styret er i ferd med å inngå ny avtale med nettleverandør i laget. Det er pt ikke avklart hvilke selskap som blir valgt.

  Dersom det er feil eller mangler på utstyr knyttet til din andel ønsker vi at du kontakter styret slik at du unngår å måtte kjøpe nytt utstyr tilhørende utgående nettsystem.

  I denne forbindelse jobbes det også med å få på plass et kollektivt brannvarslingssystem.

  styret
 • Melding om feil/mangler og vaktmestertjenester i Strimmelen borettslag

  Publisert 12. nov. 2019

  Primært meldes feil og mangler via Lettstyrt, https://strimmelen.lettstyrt.no/contact_board

  Dersom dette ikke er lar seg gjøre, kan melding sendes / leses inn på telefonnummer 415 48 839 eller som beskjed i postkassen ved styrekontoret ved Strimmelen 18. Telefonen betjenes av driftskoordinator Per Erik Moe, som er beboer i laget.

  Akutte hendelser meldes som taleanrop til vakthavende styremedlem, på vakttelefon nr 454 22 534.

  Fast fremmøtedag for vaktmester i laget er hver torsdag. Ellers vil vaktmester være her i laget etter nærmere avtale med driftskoordinator eller styret.

  styret.
 • Returplast legges i container ved nr 4, ikke i sekker ved papir- og restavfallscontainerne!

  Publisert 18. jan. 2020

  Styret ber om at det ikke settes sekker eller annet søppel/restavfall ved returpunktene i laget.

  Plast og annet avfall blir ikke tatt med av BIR om det settes i sekker ved siden av de store containerne. Dette gjelder også annet avfall. For å unngå unødvendige utgifter til vaktmestertjenester i forbindelse med fjerning av hensatt søppel, ber vi om at slik hensetting opphører straks.

  Slikt søppel medfører også økt antall skadedyr.

  Vis hensyn og håndter restavfall og søppel ditt ved å levere i containerne. Bygningsmateriell, malingsspann , mm, skal leveres på gjenvinningsstasjonene og i tråd med regler vedtatt av BIR .

  styret
 • Kjøp av tjenester i egen andel fra vaktmesterfirma OKV Gruppen.

  Publisert 16. des. 2019

  Firmaet OKV, tilbyr at beboerne i laget kan kjøpe vaktmestertjenester privat, direkte fra firmaet.

  Tjenesten kan bestilles ved bruk av e-post adresse eiendom@okv-gruppen.no eller
  telefonnummer 470 58 038.

  Tjenestene bekostes i sin helhet av bestiller.
 • Telefon nr til bruk for beboerene ved behov for hjelp til opplåsing.

  Publisert 16. des. 2019

  Telefon nummer som kan brukes ved bestilling av tjenesten:

  Vakttelefon hos OKV tlf nr 400 87 150.

  NB! Dere som bestiller av tjenesten må selv dekke kostnaden for tjenesten og betaling skjer direkte til firmaet OKV Gruppen, etter nærmere avtale med firmaet.
 • Onsdag 22. Januar skal den nye parkeringsplassen merkes, alle biler må være vekke før klokken 10:00

  Publisert 15. jan. 2020

  Husk å flytte bilen din fra den nye plassen imorgen før klokken 10. Det er nødvendig for at de som merker skal kommer til.
  Styret
 • Innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen den 1. april 2020

  Publisert 13. jan. 2020

  Frist for innsending av saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen er den 10. februar.
  Sakene kan sendes per e-post til styret på adresse styret@strimmelen.no eller som ordinær post /leveres direkte i postkassen ved styrekontoret i Strimmelen 18.
 • Innspill til valgkomiteen

  Publisert 27. nov. 2019

  Til alle medlemmene i Strimmelen Borettslag

  Styret i Strimmelen Borettslag består av fem representanter.

  På årets generalforsamling den 1. april skal det velges:
  • Styreleder for 2 år
  • 1 styremedlemmer for 2 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år

  Valgkomiteen ønsker å fremlegge forslag om et så bredt sammensatt og godt styre som mulig, og vi oppfordrer til å fremme kandidater til vervene.

  Vi ber om skriftlige forslag til kandidater med begrunnelse, til de ulike vervene. Forslagene kan sendes på e-post til: permoe@gmail.com eller leveres i ordinær postkasse til Per Erik Moe, Strimmelen 4.
  Frist: mandag 17. februar 2020.

  Vi ønsker herved å informere om at for å gi styremedlemmer best mulig kompetanse i styrearbeid, tilbyr BOB jevnlig kurs for interesserte.

  Valgkomiteen 2020 består av:
  • Per Erik Moe (leder)
  • Bjørg Gravdal
  • David Kyte
  • Siri Berteig (vara)

  Strimmelen, den 13.01.2020

  Per Erik Moe
  leder
  sign.