Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • TV- og bredbåndleverandør.

  Publisert 29. mar. 2020

  Styret har inngått avtale med firmaet Get, som tv- og bredbåndleverandør i laget.

  Telenor vil avslutte sin leveranse høst 2020.

  Styret vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt for bytte av enheter i andelene, når dette er avklart.

  styret
 • Henstilling til beboerne om å holde orden i fellesarealet.

  Publisert 29. mar. 2020

  Styret har blitt oppfordret til å minne beboerne om å holde fellesareal ryddig.
 • Generalforsamling i Strimmelen borettslag, utsettes pga Koronaviruset (covid-19).

  Publisert 16. mar. 2020

  Styret kommer tilbake med ny dato når vi har fått avklart tidspunkt for når forsamlingen kan avvikles.

  styret
 • Til dere som lufter hunden bak B-blokken (Strimmelen 15 - 46).

  Publisert 01. mar. 2020

  Styret ber om at de som lufter hunder sørger for å plukke opp avføring etter hundene og sørge for å plassere posen i avfallscontainer. Ellers vil vi oppmode om å vise omtanke til beboerne i blokken både når det gjelder støy og bruk av lys. Det bør vurderes om lufting av hunder kan skje andre steder som medfører mindre plager for beboerne Strimmelen borettslag.

  styre

 • Det avvikles ikke åpent styrekontor i den nærmeste perioden pga Koronaviruset (covid-19).

  Publisert 16. mar. 2020

  Styret kaller inn til "åpent kontor" når epidemien er over. Har du spørsmål eller innspill til styret kan vi nås på Lettstyrt, via e-post og melding i postkassen ved styrekontoret eller på telefon til styreleder 90 68 98 62 (etter kl 15.30 på arbeidsdager).
 • Nå er 6 stk el-ladestasjoner ferdigstilt og klar til bruk.

  Publisert 09. mar. 2020

  Vedlagt finner dere informasjon om hvordan dere skal gå frem for å kunne ta i bruk stasjonen.

  Ta kontakt med styret dersom dere har spørsmål eller innspill i saken.

  styret
 • Tilbud solavskjerming

  Publisert 27. jan. 2020

  Se vedlagte tilbud for utvendig solskjerming. Leverandør tilbyr også innvendige løsninger. Ta direkte kontakt med firmaet for pristilbud.

  Styret gjør spesielt oppmerksom på at alle beboerne kan benytte seg av tilbud fra Scandic, selv om mål som er inkludert i tilbudet avviker fra det du ønsker.
 • Biloppstillingsplasser på ny parkeringsplass er utleid.

  Publisert 27. feb. 2020

  Ber om at fremmedparkering ikke skjer. Det har vært flere tilfeller av dette i det siste. Noe som fører til problem for de som leier plassene.

  Søknad om parkeringsplass i Strimmelen borettslag kan sendes til styret via Lettstyrt eller på e-post til adr: styret@strimmelen.no

  Andelseiere og leietakere kan leie en parkeringsplass eller garasje per andel.

  styret
 • BIR melder om at vi i Strimmelen borettslag, får ny tømmedag for restavfallsspann.

  Publisert 24. feb. 2020

  Ny tømmedag for restavfallspann. Tømming skjer torsdag og gjelder fom fra uke 10 (2. - 6. mars).
  Gjelder ikke containere. Se vedlegg.

  styret
 • Fremtidig Tv og bredbånd avtale

  Publisert 17. feb. 2020

  Styret er i ferd med å inngå ny avtale med nettleverandør i laget. Det er pt ikke avklart hvilke selskap som blir valgt.

  Dersom det er feil eller mangler på utstyr knyttet til din andel ønsker vi at du kontakter styret slik at du unngår å måtte kjøpe nytt utstyr tilhørende utgående nettsystem.

  I denne forbindelse jobbes det også med å få på plass et kollektivt brannvarslingssystem.

  styret