Oppslagstavle for Strimmelen Borettslag

 • Utvidelse av parkeringsplassen og etablering av el-ladestasjoner for bil.

  Publisert 17. nov. 2019

  Planlagt ferdigstillelse av arbeidene er satt til den 13. desember.

  styret
 • Driftsstand heis Strimmelen 4

  Publisert 17. nov. 2019

  Driftsstans på heis i Strimmelen 4, skyldes svikt i en hovedkomponent. Vi tar sikte på at utbedring skjer i morgen den 18.11.2019.

  Vi beklager de ulempene dette medfører.

  styret
 • Velkommen til lysfest på Strimmelen, 1. søndag i advent

  Publisert 07. nov. 2019

  Tid: 17:00 - 18:30, Landåslien og Strimmelen
  Tradisjonen tro samles vi til lysfest i Strimmelen borettslag, søndag den 1. desember kl 17 i Landåslien.

  Se vedlegg.

  Vel møtt!

  styret
 • Reparasjon av en vaskemaskin i Landåslien er bestilt.

  Publisert 18. nov. 2019

  Vi beklager de ulempene driftsstansen medfører.

  styret
 • Parkering i øvre del av Strimmelen.

  Publisert 29. okt. 2019

  Styret ber om at dobbeltparkering på utleide plasser opphører. Videre ber vi om at det ikke parkeres på uoppmerkede plasser på lagets eiendom. Dette for å gi nødvendig tilgang til utrykkningskjøretøy, bossbiler og biler som leverer vinduer, med mer, i B-blokken (Strimmelen 24 - 46).
 • Driftsstans ventilasjon Strimmelen 20.

  Publisert 15. okt. 2019

  Det er avdekket mekanisk feil på viften som betjener ventilasjonsstammen mot nord.
  Styret arbeider med å få avklart om viften kan repareres eller om det må anskaffes ny vifte.
  Det vil ta noe tid før saken er løst. Vi beklager de ulempene dette medfører.
  styret
 • Strimmelen 20. Vannavstengning på forsyningsledning til bygget den 29. oktober, ca kl 13.

  Publisert 29. okt. 2019

  Vannavstengning ifm lekkasjekontroll. Arbeidene utføres av Bergen kommune.

  Slik melding mottatt fra kommunen:
  Til STRIMMELEN BORETTSLAG

  Dette er en melding fra Bergen kommune vaktsentral:

  Melding fra Bergen kommune: Arbeid på hovedvannledningen i området Strimmelen gjør at vannet til deres eiendom blir stengt onsdag 30. oktober fra klokken 13:00 og utover dagen. Tapp derfor opp rent forbruksvann på forhånd. Når vannet er tilbake, skyll ut med kaldt vann, fortrinnsvis på laveste punkt i huset. Rengjør siler om nødvendig. For oppdatert informasjon, se http://bergen.kommune.no/vaktsentralen Mvh kommunens vaktsentral

  Meldingen gjelder for adresse:
  Strimmelen 18 og 20
  Bergen
 • Brudd i vannforsyningen skyldes forhold på kommunalt nett.

  Publisert 06. nov. 2019

  Vannforsyning vil være i normal drift igjen innen kort tid.
  Når vannet er tilbake, skyll ut med kaldt vann, fortrinnsvis på laveste punkt i huset. Rengjør siler om nødvendig.

  styret
 • Strimmelen 13 og 15. Varsel om strømutkobling, den 30. oktober etter kl 10.

  Publisert 29. okt. 2019

  Dette i forbindelse med utbedring av mangler på el-installasjonene til bygningene.
 • Minner om informasjonsmøte om fasadearbeidene i B-blokken, mandag 28. oktober kl 18 - 19

  Publisert 22. okt. 2019

  Gjelder beboere og andelseiere i Strimmelen 24 - 46.

  Møtet avvikles i Strimmelen 18. Ref utsendte infoskriv.

  Vel møtt!

  styret